• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 0.00 zł

  Suma 0.00 zł

  Program OSA w pigułce

  Stwórz miejsce rekreacji i rodzinnego wypoczynku z NOVUM

  OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności, to program Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Obiekty te wg założeń to miejsca integracji społecznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do rekreacji i odpoczynku, przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

   

  Do kogo skierowany jest program?

  - Do jednostek sektora finansów publicznych, określonych w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej;

  - Do stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów posiadających osobowość prawną.
  Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

   

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

  Wariant podstawowy obejmuje:
  - siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).

  Wariant rozszerzony obejmuje:
  - siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem

   

   

  Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
  - do 50% wydatków kwalifikowanych zadania,
  - do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.

  Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
  - dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%); Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 7 – Poz. 92 7
  - dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

  Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy, po zakończeniu realizacji całego zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

   

  W jakim terminie należy złożyć wniosek?

  Nabór do pierwszej tury zakończył się 15 lutego 2018 r. Obecnie czekamy na ogłoszenia o kolejnych naborach.

   

  Jeśli pragniesz stworzyć bezpieczne i komfortowe strefy aktywności dla całych rodzin - mamy dla Ciebie świetne, nowoczesne, sprawdzone  i kompleksowe rozwiązania – zapraszamy do zapoznania się z ofertą NOVUM dedykowaną projektowi OSA.