• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 0.00 zł

  Suma 0.00 zł

  REKLAMACJE:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Reklamacje (ilościowe, jakościowe) należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: reklamacje@novumedukacja.pl

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Formularz reklamacyjny należy pobrać tutaj.

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: adam.szczerbo@novumgrom.com

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  - dane zamawiającego;

  - nr zamówienia lub faktury stanowiącej potwierdzenie zakupu urządzenia;

  - adres placu zabaw, na którym jest zainstalowane urządzenie;

  - dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony zamawiającego (tel. komórkowy, stacjonarny, adres e-mail);

  - opis usterki wraz z fotografią (przesłaną mailem) przedstawiającą usterkę.

  3. NOVUM rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację i usunie ją nieodpłatnie w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia (dotyczy reklamacji urządzeń zamontowanych przez NOVUM). Dowodem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie faxem lub mailem przez NOVUM potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

  4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z warunkami gwarancji, Novum zastrzega, że Klient/Zgłaszający reklamację zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 400 zł netto.

  5. W przypadku montażu wykonanego przez Dystrybutora, NOVUM dostarczy nieodpłatnie wadliwy/reklamowany element do wymiany, do magazynu Dystrybutora w terminie 14 dni.

  6. O dokładnym terminie przyjazdu ekipy serwisowej lub dostawy, Klienci/Dystrybutorzy są informowani telefonicznie.

  7. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących reklamacji lub napraw prosimy o kontakt telefoniczny: 507-146-557 (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–14:00).

   

   

  ZWROTY:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować odstępując od umowy bez podania przyczyny, jednakże w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty odebrania przesyłki i tylko wtedy, jeżeli zakupiony produkt jest kompletny, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy.

  Formularz zwrotu towaru należy pobrać tutaj. Po wypełnieniu należy przesłać go mailem na adres sylwia.abramczyk@novumgrom.com z dopiskiem zwrotu, faxem na numer 89 623 29 87 lub listownie na adres NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno.

  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Zwrot kwoty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

  Do czasu otrzymania odesłanego produktu Sprzedawca wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.