• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 15.00 zł

  Suma 15.00 zł

  kontrole placów zabaw

  Pamiętaj o kontrolach swojego placu zabaw!

  Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Wczesne wykrycie nieprawidłowości, uszkodzeń, usterek będących wynikiem zużycia czy wandalizmu zapobiegnie niechcianym zdarzeniom czy niebezpiecznym wypadkom.

  Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według n/w harmonogramu:

  1. Kontrola regularna

  Celem kontroli regularnej jest wizualne ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw (rozbite butelki). Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

  2. Kontrola funkcjonalna

  Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

  3. Coroczna kontrola podstawowa

  Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

  Przypominamy, że ważnym elementem, pomocnym w dokonywaniu kontroli jest prowadzenie księgi kontroli placu zabaw, w której odnotowuje się datę, uwagi oraz dane osoby, która dokonywała przeglądu.

  Powyższe procedury to niezbędne minimum by dzieci mogły bawić się bezpiecznie i beztrosko.

  Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z przygotowaniem do przeprowadzenia kontroli placu zabaw lub chcą skorzystać z naszych profesjonalnych usług w tym zakresie zapraszamy do kontaktu: 507 146 557

  Zapraszamy do kontaktu!

  SERWIS PLACÓW ZABAW

  Kierownik działu serwisu placów zabaw
  Adam Szczerbo
  tel. 507 146 557
  e-mail: adam.szczerbo@novumgrom.com