• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 15.00 zł

  Suma 15.00 zł

  Budowa placu zabaw - o czym trzeba pamiętać? Krótki poradnik

   

  Planując budowę placu zabaw, należy uwzględnić specyfikę terenu: jego ukształtowanie, położenie i istniejącą zieleń oraz wiek użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami plac zabaw powinien znajdować się w odległości 10 metrów od dróg, śmietników i linii okien budynków mieszkalnych oraz 20 metrów od torów kolejowych i parkingów.

  Projektując przestrzeń przyszłego placu zabaw należy pomyśleć o wydzieleniu strefy zabawy i odpoczynku oraz ciągów komunikacyjnych. Oprócz zestawów zabawowych, huśtawek i karuzeli, na placu powinny się znaleźć ławki i stoły, śmietniki i stojaki na rowery, co umożliwi odpoczynek opiekunom i dzieciom, i pomoże zachować porządek. Należy również pamiętać o wymogach bezpieczeństwa (bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie placu) i odpowiednim rozmieszczenie urządzeń. Planując ich usytuowanie, należy uwzględnić strefy bezpieczeństwa. Urządzenia powinny stać w takiej odległości od siebie żeby umożliwić dzieciom bezpieczną zabawę. Użytkownicy poszczególnych urządzeń nie powinni stanowić zagrożenia dla pozostałych.

   

  Wybierając urządzenia powinno się również uwzględniać wiek użytkowników. Jeśli na placu będą bawić się dzieci młodsze, powinny się tam znaleźć piaskownice, zestawy z łatwo dostępnymi wejściówkami i niskimi podestami, niskie huśtawki i zjeżdżalnie oraz sprężynowce. Starsze dzieci chętnie bawią się na wyższych zestawach, urządzeniach sprawnościowych, wysokich zjeżdżalniach czy karuzelach. Jeśli na placu będą się bawić dzieci w różnym wieku, należy wydzielić na nim strefy dla młodszych i starszych.Pamiętajmy również by wybierać wyłącznie certyfikowane, bezpieczne urządzenia.

   

  Bezpieczeństwo na placu zabaw jest niezwykle ważne. Już na etapie projektu należy zadbać o wybór odpowiednich urządzeń. Studiując oferty należy upewnić się, że producent, z którego oferty chcemy skorzystać posiada niezbędne certyfikaty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN –EN 1176. Jeśli wybrane przez nas urządzenia są certyfikowane, to gwarantuje to użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale również odpowiednią jakość. Należy również zadbać o odpowiednią nawierzchnię. Dla urządzeń gdzie maksymalna wysokość upadku wynosi 1 metr, nawierzchnię bezpieczną może stanowić darń, dla wyższych urządzeń będą to odpowiednio: piasek, żwir czy nawierzchnia syntetyczna (więcej informacji o bezpiecznych nawierzchniach znajdą Państwo w tym artykule). Plac zabaw powinien być ogrodzony, co zapobiega samowolnemu opuszczeniu placu przez dzieci, a także utrudnia dostęp zwierzętom. Na terenie powinien znaleźć się regulamin z lokalizacją placu, danymi administratora i numerem telefonu, w którym należy opisać zasady użytkowania i zachowania na placu zabaw.

   

  Kiedy wybraliśmy już urządzenia i zaplanowaliśmy bezpieczną nawierzchnię należy przygotować projekt i zamówić urządzenia. Projekt musi zostać zgłoszony w starostwie powiatowym. Urząd ma 21 dni na wydanie decyzji. Kiedy otrzymamy zgodę możemy zająć się przygotowaniem terenu. Obszar przyszłego placu powinien zostać starannie przygotowany do montażu urządzeń. Należy zweryfikować przebieg instalacji podziemnych (woda, co, gaz) oraz powietrznych - linii energetycznych. Teren powinien byćoczyszczony z krzewów, drzew, starych pni, krawężników, betonu, a następnie, jeśli nawierzchnia będzie inna niż trawa, należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu na grubość zależną od wybranej przez nas nawierzchni i maksymalnej wysokości upadku. Na tak przygotowanym terenie można montować urządzenia.

   

  Aby plac zabaw mógł spełniać swoją funkcję należy pamiętać o regularnych kontrolach. Zarządca lub administrator powinien regularnie (najlepiej przynajmniej raz w tygodniu) kontrolować stan placu i usuwać z niego śmieci, zabezpieczać uszkodzone urządzenia i dokonywać niezbędnych napraw. Ponadto przynajmniej raz na kwartał należy dokonać kontroli funkcjonalnej, czyli sprawdzić czy urządzenia działają jak należy. Wymagane jest również coroczne wykonywanie kontroli podstawowej, podczas której szczegółowo kontroluje się stan urządzeń i nawierzchni. Inspekcja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a jej wynik powinien zostać przedstawiony administratorowi obiektu w formie protokołu i zapisany w książce obiektu.